Nederlands | English
 

Peter de Bruijn

  • dr. Peter de Bruijn
  • Senior-onderzoeker
  • Afdeling Letterkunde
  • Specialisatie: moderne Nederlandse letterkunde; editiewetenschap
  • peter.de.bruijn@huygens.knaw.nl
  • 020-2246870

Biografie:

Peter de Bruijn studeerde Nederlandse Taal- en Letterkunde aan de Rijksuniversiteit Groningen en promoveerde in 2000 aan de Vrije Universiteit Amsterdam op een historisch-kritische uitgave van de gedichten van Gerrit Achterberg. Hij was onder meer bezorger van Willem Elsschots Volledig werk. Bij het Huygens ING is hij momenteel uitvoerder van het project ‘Onderzoek Manuscripten Anne Frank’, een samenwerkingsverband van het Huygens ING en de Anne Frank Stichting te Amsterdam. Dit project behelst een nieuw editiewetenschappelijk en historisch onderzoek naar de manuscripten van Anne Frank en richt zich op de ontwikkeling van Anne Frank als schrijfster en op de gebeurtenissen die zij beschrijft.

Onderzoeks- en andere projecten

Belangrijkste publicaties:

  • Willem Elsschot, Achter de Schermen. Elektronische editie, bezorgd door P. de Bruijn, Vincent Neyt en Dirk Van Hulle. Antwerpen/Den Haag, 2008.
  • Gerrit Achterberg, Gedichten. Historisch-kritische uitgave, verzorgd door P.G. de Bruijn. Deel 1: Teksten; Deel 2: Commentaar; Deel 3a-b: Apparaat. Den Haag 2000 (Monumenta Literaria Neerlandica XI, 1, XI, 2 en XI, 3a-b). Ook verschenen als dissertatie (Vrije Universiteit Amsterdam): De tegenwereld in stelling gebracht. Historisch-kritische uitgave van de gedichten van Gerrit Achterberg. Op basis hiervan verscheen de publieksuitgave Gerrit Achterberg, Alle gedichten. Bezorgd door P. de Bruijn, Edwin Lucas en Fabian R.W. Stolk. 2 delen. Amsterdam (Athenaeum – Polak & van Gennep), 2005.
  • Willem Elsschot, Volledig werk. Bezorgd door P. de Bruijn m.m.v. Wieneke ’t Hoen en Lily Hunter. 11 delen. Amsterdam (Athenaeum – Polak & van Gennep), 2001-2006. Op basis hiervan verscheen de publieksuitgave Willem Elsschot, Verzameld werk. Bezorgd door P. de Bruijn, met illustraties van Peter van Hugten. Amsterdam (Athenaeum – Polak & van Gennep), 2005 (Gouden Reeks), 2007 (paperback).

Publicaties

Research output in Pure