Nederlands | English
 

NWO subsidie voor onderzoek Jan Bloemendal

Jan Bloemendal heeft een NWO Open Competitie subsidie toegekend gekregen voor zijn project ‘TransLatin: De transnationale impact van Latijns toneel uit de vroegmoderne Nederlanden, een kwalitatieve en computationele analyse’. Daarmee is een bedrag van 750.000 euro gemoeid, waarmee hij vier jaar lang twee postdocs (op het gebied van Neolatijn en Digital Humanities) en een onderzoeksassistent kan aanstellen, alsook IT-hulp kan inroepen. Van harte gefeliciteerd met dit mooie resultaat!

Over het project
In de Renaissance en erna ging literatuur over grenzen heen, vooral toneelschrijvers uit verschillende landen beïnvloedden elkaar, omdat hun stukken overal werden gelezen en opgevoerd. Latijns toneel, in het bijzonder dat uit de Nederlanden, speelde een belangrijke rol in dit proces. Dit project zoekt uit hoe dat gebeurde met historisch onderzoek en moderne computertechnieken. Netwerken tussen toneelschrijvers en de migratie van thema’s, motieven en formuleringen zullen worden opgespoord en geanalyseerd. Zo zullen we met een ‘transnationale’ blik laten zien dat Nederland meer ingebed was in Europa dan we dachten, en een nieuwe literatuurgeschiedenis schrijven van het vroegmoderne toneel.

Humanities Cluster scoort goed
Van de 41 honoreringen vallen in totaal 13 projecten binnen de Geesteswetenschappen. Daarvan zijn er drie binnen het Humanities Cluster. Daarnaast is één project gebaseerd op HSN data van het IISG. Het betreft The burden of infectious diseases. Child and adult mortality from infectious diseases in Amsterdam, 1854-1926 van prof. dr. Angelique Janssens (RU) & prof. dr. Jacco Wallinga (LUMC)).

Tolerant migrant cities? The case of Holland 1600-1900 .
Ook dit projectvoorstel van prof. dr. Manon van der Heijden (UL) & IISG collega prof. dr. Leo Lucassen (IISG/OGC) krigt een subsidie toegewezen.

Historisch taalkundige Nicoline van der Sijs (Meertens Instituut) heeft een subsidie toegekend gekregen voor haar project Spread the new(s). Understanding standardization of Dutch through 17th-century newspapers. Daarmee is een bedrag van ca. 300.000 euro gemoeid, waarmee ze vier jaar lang een PhD-student kan aanstellen, alsook een onderwijsmodule en de website ‘Krantentaal vroeger en nu’ kan ontwikkelen. 

Over de Open Competitie
De Open Competitie van SGW heeft als doel om excellent vrij, nieuwsgierigheidsgedreven onderzoek te bevorderen met een primair sociaalwetenschappelijke of geesteswetenschappelijke onderzoeksvraag en probleemstelling. Onderzoekers kunnen financiering aanvragen voor verschillende typen onderzoek: kleine of grote onderzoeksprojecten, voor individuele projecten of voor onderzoeksgroepen. Het onderzoek kan een disciplinair, interdisciplinair of domeinoverstijgend karakter hebben en kan gericht zijn op internationale samenwerking tussen onderzoekers en/of onderzoeksgroepen.