Nederlands | English
 

Samenwerking

 

CLARIAH

Huygens ING is penvoerder van Common Lab Research Infrastructure for the Arts and Humanities, CLARIAH, een groot samenwerkingsproject om een digitale infrastructuur voor de Geesteswetenschappen tot stand te brengen. In CLARIAH worden grote hoeveelheden data en software uit verschillende geesteswetenschappelijke disciplines aan elkaar gekoppeld en digitaal doorzoekbaar gemaakt.

CLARIAH_logoT

CLARIN NL

Huygens ING participeert in het CLARIN NL consortium, dat lid is van de Europese CLARIN ERIC organisatie. Als CLARIN-centrum biedt Huygens ING onderdak aan datasets en tools voor geesteswetenschappelijk onderzoek.
clarin centre B

Koninklijk Nederlands Historisch Genootschap

Huygens ING biedt gastvrijheid aan het bureau van de grootste beroepsvereniging voor professionele historici in Nederland: het Koninklijk Nederlands Historisch Genootschap. Huygens ING en KNHG zich gezamenlijk op het openen van nieuwe digitale mogelijkheden voor de beroepsgroep van historici en andere historisch geïnteresseerden, zowel inhoudelijk als infrastructureel.

Onderzoekschool Politieke Geschiedenis

Huygens ING is de penvoerder van de Onderzoekschool Politieke Geschiedenis waarin 22 onderzoeksinstituten en faculteiten participeren.

Professor van Winterprijs

Huygens ING organiseert tevens de Professor Van Winterprijs.

e-data&research

Huygens ING werkt mee aan de e-data & research nieuwsbrief over data en onderzoek in de alfa- en gammawetenschappen. De redactie bestaat uit medewerkers van enkele instituten en organisaties op het gebied van onderzoek en elektronische data.