Nederlands | English
 

Stages en Stagiairs

 

Stagiairs schrijven en spreken over hun ervaringen tijdens hun stage aan het Huygens ING.

Stages staan open voor studenten met belangstelling voor wetenschappelijk onderzoek binnen de letterkunde, geschiedenis en wetenschapsgeschiedenis. Het Huygens ING biedt studenten de mogelijkheid om bij een van de lopende onderzoeksprojecten een stage te volgen. Stagiairs verrichten in de regel ondersteunende werkzaamheden voor projecten op het gebied van tekstedities en bronnenpublicaties (transcriberen, collationeren, archief- en literatuuronderzoek). Zij nemen deel aan alle activiteiten van het cluster en de themagroep waartoe het onderzoeksproject behoort, zoals het cluster- en themaoverleg, en aan algemene instituutsactiviteiten, zoals de maandelijkse werklunch, symposia en cursussen.

De stages duren in de regel drie maanden voltijds; bij een deeltijdaanstelling duurt de stage navenant langer. De stagevergoeding bedraagt 200 euro (bruto) per maand (voltijds); voor drie maanden voltijds stage ontvangen studenten 17 ECTS. Stagiairs die niet over een OV-studentenkaart beschikken, krijgen de kosten voor woon-werkverkeer volgens KNAW-richtlijnen vergoed. In onderling overleg kan worden afgeweken van de gebruikelijke stageduur. Vergoeding en studiepunten worden in dat geval aangepast.

Studenten met belangstelling voor een stage bij het Huygens ING kunnen dat schriftelijk kenbaar maken (met motivatie en een CV) bij de betreffende projectuitvoerder of bij Ton van Kalmthout.

Stageplaatsen

Studenten met belangstelling voor een stage bij de afdeling Communicatie van het KNAW Humanities Cluster kunnen een email sturen naar communicatie[at]bb.huc.knaw.nl.

Bijdragen van stagiairs

Mapping nodes en notes: hoe stagiaires netwerken in kaart brengen.

Stage als hobby