Nederlands | English
 

Publicaties

 

De onderzoeksprojecten van Huygens ING vinden niet alleen hun neerslag in bronpublicaties, naslagwerken en datasets maar ook in boeken, tijdschriftartikelen en voordrachten. U vindt de Huygens publicaties in de KNAW-repository. Een beperkt aantal publicaties is verkrijgbaar via de website van Sidestone Press.

Wij houden al onze publicaties bij in de Pure portal KNAW. U kunt daar in zoeken op auteur, jaar, maar ook op titelwoorden. In veel gevallen is ook de publicatie zelf of een auteursversie als pdf te downloaden. U vindt op het portal trouwens ook de publicaties van de andere KNAW-instituten.

Boeken

Onze laatste publicatie, Generale Missiven. Van Gouverneurs-generaal en Raden aan Heren XVII der verenigde Oostindische Compagnie Deel XIV: 1761-1767, is verkrijgbaar bij sidestone.com.

Voor vragen over eerdere publicaties, stuur een e-mail naar info at huygens.knaw.nl.